Eksperyment #1
Pierwszy tydzień tylko Skalar,
Notatki. Odnotowano poprawę słuchu.
Lepszy odpoczynek, zanotowano
Myślenie wyraźniejsze. Zanotowano

Drugi tydzień tylko Skalar.
Tak samo jak w pierwszym tygodniu ze znaczącymi zmianami ciała.
Częstsze idzie do łazienki. Co 2 do 3 godzin w nocy.
Zauważyłem, że plamy wątroby na moich rękach stają się jaśniejsze.

4 dni przerwy od testów.
4-tygodniowa medytacja.
Wszystkie te same rzeczy, co pierwsze

Trzeci tydzień.
Zauważ, że moja medytacja była zaskakująca, moje marzenia są bogatsze w kontrast głębi kolorów. Prawie 3 dni.

Piąty tydzień, robimy test.
Mamy tu zapas wody, którą nazywają szczęśliwą wodą, ma w sobie litową własność. Bardzo relaksujące. Po wypiciu butelki dzień wcześniej i medytacji skalarnej okazało się, że ta sesja jest niezwykła.
Czuję się lepiej w energii, wytrwałości i skupieniu.

Bardzo interesująca maszyna.
Będziemy opublikować więcej treści. Dziękujemy.