Przekazywanie

Spooky2 jest pierwszym Systemem Rife’a oferującym wszystkie trzy tryby przekazywania częstotliwości:

Tryb Plazmowy: wolne ręce, szybki, efektywny – jest to sposób, w jaki robił todr Rife.

Tryb Zdalny: Nie angażuje rąk; można pracować, bawić się, spać korzystając jednocześnie – na odległość – z działania systemu.

Tryb Kontakt: szybki I silny, używamy elektrod jako podstawowy sposóbkorzystania z Systemu.

Używaj wszystkich trzech sposobów,lub pozostań przy tym, który służy Ci najlepiej. Wybór jest Twój.

Przejmij kontrolę

Przejdźmy do Trybu Plazmowego …