Prezentacja Spooky2

Kliknij na jakikolwiek pełnoekranowy obrazek na tej stronie, a otworzy się oddzielna wyszukiwarka lub zakładka (w zależności od ustawień Twojej przeglądarki).

W zależności od Twojej przeglądarki, może będziesz musiał użyć prawego kliknięcia i wówczas wybierzesz tę opcję z menu pop-up (wysuwane menu). Jeśli obrazek okaże się dla Ciebie za mały, po prostu powiększ okno, które zmieni wtedy rozmiar. Możesz kliknąć na obraz w karcie i przeciągnąćpasek przewijania.

OK, ściągnąłeś I zainstalowałeś oprogramowanie Spooky2 i jesteś gotów do akcji (nie martw się, pełną instrukcję instalacji znajdziesz w Przewodniku Użytkownika Spooky2 na naszej stronie Videos.

Gdy klikniesz skrót Spooky2 (jaki zainstaluje się automatycznie w menu Start Windows) I program się uruchomi, poniższy obrazek przedstawia pierwszy ekran, jaki zobaczysz:

Simple View

Prosty widok w oknie głównym programu Spooky2

Pozwala nowemu użytkownikowi stworzyć potężne I efektywne programyw pięciu prostych krokach:

 1. Wybierz jakiśwcześniej zdefiniowany program (a Preset Program) z menu w pasku narzędzi(Toolbar). Wcześniej ustalone ustawienia (Presets) są przeznaczone dla określonych sposobów użycia(applications), I umożliwiają Ci zabijanie patogenów w różny sposób, leczenie, użycie Spooky Central (jednostka plazmowa), wytwarzanie srebra koloidalnego oraz optymalne korzystanie z częstotliwości DNA z cpsBioResearch.
 2. Poszukaj dolegliwości lub patogenu z jakim chcesz eksperymentować w Toolbar Search box (okno paska narzędzi).
 3. Załaduj zestawy częstotliwości wynikające z poszukiwania poprzez podwójne kliknięcie każdego zestawu.
 4. Wybierz generator częstotliwości jaki chcesz użyć przez kliknięcie czerwonego przycisku kanału (Channel buton).
 5. Naciśnij przycisk Start w panelu kontroli kanałów (Channel Control panel).

Aby zobaczyć faktyczne wcześniej ustalone ustawienia z jakich korzysta wybrany przez Ciebie Preset, i ewentualnie zmienić je, kliknij w pole wyboru (Checkbox) w pasku narzędzi:

Details View

Widok szczegółowy

Masz tu możliwość całkowitej kontroli prawie każdego aspektu działania Spooky2. Możesz więc:

 • Wybrać, które bazy danych częstotliwości wyświetlą swoje zestawy na liście schorzeń/zastosowań, jak również zmiany rozmiaru czcionki.
 • Ustalić sposoby powtarzania I ewentualnego zapętlania wybranych zestawów częstotliwości.
 • Skonfigurować przerwy w transmisji sygnału I czasu jej trwania dla każdego kanału indywidualnie. Każdemu generatorowi przydzielony jest bowiem jego własny “kanał” z możliwością korzystania z indywidualnych ustawień I odtwarzanych zestawów; możesz podłączyć nawet 127 generatorów.
 • Wybrać spośród 12 przebiegów sygnału, w tymDamped Wave, Damped Square, H-Bomb Wave, and H-Bomb Square (not available on the older UDB1108S generator).
 • Sterować niemal każdym aspektem sygnału, jaki wybierzesz.
 • Wybierać ustawienia odpowiednie dla trybu zdalnego, „kontakt” lub plazma.
 • Wybierać ustawienia odpowiednie dla unieszkodliwiania patogenów lub radzenie sobie z bólem itd.
 • Wybierać sobie pożądane sposoby modulacji częstotliwości (np. odstrajanie, wobulacja).
 • Decydować, co ma się stać, gdy jakaś częstotliwość jest zbyt wysoka aby ją wygenerować, lub zbyt niska aby być efektywną.
 • Konfigurować drugie wyjście generatora.
 • Zapisywać złożone programy do przyszłego użytku.
 • Wprowadzać I zapisywać w programie nazwiska, imiona I adresy mailowe jak również inne treści, dotyczące osób korzystających z Systemu, z możliwością łatwego wywołania tych informacji.
 • Prowadzić dziennik osób korzystających w Systemu.
 • Tworzyć własne zestawy częstotliwości użytkownika.
 • Tworzyć własne parametry do przemiatania Spectrum.
 • I znacznie więcej …

W panelu głównym sterowania Spooky2 zobrazowanym powyżej, są dwa przyciski kanałów fizycznych – oba czerwone – co oznacza, że kanały nie pracują. Jest także przycisk czerwonego kanału „widmo” – ten kontroluje generatorem wirtualnym, użytecznym dla badań I eksperymentów.

Otoróżne podstawowe ustawienia, jakie rekomendujemy dla trybu zdalnego, „kontakt” lub trybu lampy plazmowej:

Remote Mode

Contact Mode

Plasma Mode

Wszystkie te ustawienia są sugerowanym optimum dla każdego Trybu,ale wolno Ci edytować je wedle własnego życzenia. Na przykład, jeśli jednocześnie używasz innych Kanałów w Trybie Zdalnym, aw tym samym czasie używasz innych Kanałów dla Trybu Maszyny Plazmowej albo Trybu Kontakt, możesz zechcieć zaznaczyć okienko wyboru Skip Concurrent Duplicate Freq (Pomiń Konkurencyjne Zduplikowane Częstotliwości).

Powinieneś dokonać wszystkich pożądanych dla siebie ustawień zanim klikniesz czerwony przycisk Channel (Kanał), ponieważ po otwarciu I uruchomieniu Channel Control Panel (Panelu Kontroli Kanału), nie zrobisz żadnych zmian – chyba, że go zatrzymasz i zamkniesz.

Kiedy już dokonasz wyboru wybranych przez siebie ustawień, kliknij okienko wyboru Allow Channel Overwrites (Pozwól na nadpisywanie Kanałów), a następnie kliknij czerwony przycisk Channel (Kanał) aby otworzyć Channel Control Panel (Panel Kontroli Kanału):

Control Panel

The Control Panel (Panel Kontroli Kanału) dla naszego Kanału – czerwony obszar

Zauważ czerwony kolor obszaru Control Panel – jest czerwony, taki sam, jak mały przycisk kontrolny określonego kanału na ekranie głównym. Czerwony kolor wskazuje na to, że określony kanał nie pracuje w danym momencie.

UżywającChannel Control Panel (Panel Kontroli Kanału), można:

 • Obserwować całościowy czas potrzebny do wykonania Programu oraz czas, jaki pozostał do zakończenia.
 • Widzieć nazwy zestawów częstotliwości wraz z odpowiadającymi im częstotliwościami.
 • Widzieć postęp każdej aktualnie generowanej częstotliwości w czasie (liczbowo oraz graficznie).
 • Rozpocząć, zatrzymać I pauzować transmisję.
 • Wstrzymać, poprzez naciśnięcie przycisku Hold – naliczanie czasu transmisji określonej częstotliwości do czasu ponownego naciśnięcia tego przycisku – i dla przypomnienia, zarówno panel jak i przycisk przyjmie – na czas wstrzymania naliczania czasu – kolor pomarańczowy.
 • Stosować wobulowanie amplitudy lub/I częstotliwości: kontrolki wstrzymywania oraz włączania/wyłączania.
 • Widzieć, jaki model generatora jest aktualnie używany dla danego kanału, I czy wyjścia Twojego generator są w danej chwili synchronizowane.
 • Przeglądać najważniejsze aspekty sygnału podawanego na oba wyjścia urządzenia.
 • Wymazać zawartość danego kanału, aby załadować go nowymi zestawami.

Panel Kontrolny Kanału umożliwia także skonfigurowanie ustawień do przeprowadzenia bio-feebacku z użyciem przystawki Spooky Pulse (czytaj: spuki pals).Używając tzw. wyszukiwania wstecznego, można identyfikować znalezione częstotliwości z tymi z głównej bazy danych (otrzymując informacje, czego dotyczą).

Oto działający Kanał:

Control Panel

Panel Kontrolny Kanału – gdy transmisja na danym kanale się zaczyna – robi się zielony (obszar z prawej strony fotografii)

Panel Kontrolny, gdy odpowiadający mu generator zaczyna generować częstotliwość, zmienia kolor z czerwonego na zielony (podobnie jak odpowiadający mu przycisk na ekranie głównym programu).Na powyższej fotografii widać też, iż biała linijka postępu wypełnia się na niebiesko w miarę upływu czasu generowania danej częstotliwości.

Ekran Ustawień Zaawansowanych (Spooky2’s Advanced Screen) zawiera menu poleceń i ustawień które całościowo wpływają na operacje realizowane przez program. Kliknij i otwórz:

Advanced Menu

Menu zaawansowane – przejmij kontrolę

Ten ekran jest niebieski dla odróżnienia go od innych paneli – odnoszących się do Kanałów. Ustawienia, jakie poczynisz w Menu zaawansowanym będą obowiązujące dla wszystkich Kanałów. Możesz tu:

 • Rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem Kanałów I sprawdzać status sterowników portów comm komputera.
 • Ustawiać rejestrowanie zdarzeń celem znalezienia konfliktów.
 • Konfigurować ustawienia wobulowania („przemiatanie”, zmiana) amplitudy I częstotliwości obowiązujących wszystkie kanały („globalnie”).
 • Wprowadzać dowolne częstotliwości, które nie chcesz, aby były generowane przez Spooky2 i określać dodatkowo, czy także oktalne i skalarne harmoniczne powinny, czy nie, być generowane.
 • Ustawiać opcje audio I alarmów.
 • Podejrzeć ścieżkę pliku dla aktualnie załadowanej bazy danych.
 • Zobaczyć, ile programów zawiera główna I twoja własna (Użytkownika) baza danych.
 • o I więcej …

A oto Ekran Budowania Zestawów Częstotliwości Spooky2:

Create Frequency Set

Ekran Budowania Zestawów Częstotliwości Spooky2‘– buduj tu własne zestawy częstotliwości

Oto gdzie wprowadzasz swoje własne zestawy częstotliwości Użytkownika w Spooky2 – będą zachowane w Twojej bazie danych Użytkownika gdy klikniesz przycisk Zachowaj i Wyjdź (Save and Exit). Możesz tu:

 • Wprowadzić nazwę opisową swojego zestawu.
 • Wprowadzić swoją listę częstotliwości używając przecinków (bez żadnych spacji) jako separatorów. Możesz także wklejać dane w pole częstotliwości.
 • Wprowadzać domyślny czas trwania generowania każdej częstotliwości w sekundach (180 sek. jest najpowszechniej używany).
 • Wprowadzać we własnych zestawach domyślny czas generowania dowolnej częstotliwości- przez wpisanie znaku równości (=) po każdej z nich, po którym wpisujesz liczbę określającą czas generowania tej częstotliwości w sekundach.
 • Użyć “przemiatania” w górę / w dól między dwoma wybranymi częstotliwościami przez użycie myślnika (-) między nimi.
 • Używać polecenia zmiany ksztaltu przebiegu sygnału, zmieniając go na sinusoidalny (Sine), prostokątny (Square), piłokształtny (Sawtooth), trójkątny (Triangle), sygnał wygaszany (Damped Wave), sygnał prostokątny wygaszany (Damped Square), sygnał H-Bomb, oraz prostokątny H-Bomb (H-Bomb Square) – ostatnie cztery przebiegi nie mogą być generowane przez starszy generator UDB1108S. Indywidualne polecenia są oddzielane spacjami.
 • Wprowadzać polecenia zmieniające współczynnik wypełnienia impulsu (Duty Cycle) (tylko UDB110S), bramkowanie (Gating), kąt fazowy, offset, amplitudę wyjściową. Generator UDB1108S nie umożliwia programowej zmiany amplitudy ani offsetu, można to zrobić jedynie sprzętowo – ręcznie – na płycie czołowej.
 • Wprowadzać własne notatki dla każdego zestawu częstotliwości. Pojawią sie one pod listą zawartości bazy danych (Conditions List) gdy wybierzesz swój nowy zestaw częstotliwości. Twój tekst będzie też odnajdywany w poszukiwaniach (searches).

W końcu, możesz tu zaprojektować I stworzyć swoje własne potężne przemiatanie Spectrum i zapisać we własnej bazie danych.

Create Spectrum Sweep

Stwórz Ekran przemiatania Spectrum I zaprojektuj tu zabójcze przebiegi sygnału

Oto gdzie wprowadzasz wartości aby stworzyć własne procedury Przemiatania Spectrum w Spooky2.- będą zapisane jako zestawy częstotliwości do Twojej bazy danych Użytkownika, gdy użyjesz przycisku Zapisz i Wyjdź (Save and Exit). Możesz tu:

 • Wprowadzić nazwę opisową dla swojego zestawu.
 • Wprowadzić dwie wartości, które będą granicami przemiatania częstotliwości Spooky2.
 • Określić ilość sekund określających czas przemiatania.
 • Określić stopień zwielokrotnienia fali, jaki zostanie (dzięki możliwości wytwarzania przez System fali arbitralnej), wbudowany w każdy okres przebiegu sygnału przemiatania (rekomendujemy 96 lub mniej).
 • Określić ilość razy, jaką każda częstotliwość będzie generowana.
 • Wybrać między trzema rodzajami przemiatania: Single Spectrum Sweep (Pojedyncze Przemiatanie Spectrum), Dual Converge Sweep (Podwójne Przemiatanie Zbieżne), oraz Dual Weighted Sweep (Podwójne Przemiatanie Ważone). Oba rodzaje podwójnego przemiatania wymagają użycia albo przystawki Spooky Boost 2.0, albo dwu przystawek Spooky Remote.
 • Przeglądać wszystkie parametry przemiatania oparte na wprowadzonych wartościach.
 • Przeglądać notatki z własnej bazy danych użytkownika.

Na tym kończymy prezentację interfejsu Spooky2.

Inne przydatne cechy

Spooky2 jest nie tylko napotężniejszym z dostępnych systemów Rife’a – jest on także „wszechstronnie utalentowany”:

 • Możesz go użyć do wytwarzania bardzo wysokiej jakości nano-cząsteczkowego srebra koloidalnego. Wypróbuj Spooky2 Colloidal Silver Kit (Zestaw Akcesoriów do Srebra Koloidalnego) tu
 • Możesz go używać jako zapper dr Clark używając częstotliwości 2,5 kHz względnie 30 kHz lub… obu jednocześnie. Jest nawet specjalny program zappera używający naszej pierwszej na świecie technologii.
 • Możesz użyć go do wytępienia pasożytów zwierząt domowych I pleśni występujących w domu. Szczegóły znajdziesz w bieżącym Przewodniku Użytkownika (opracowano go także w języku polskim).
 • Istnieje także Maszyna Radioniczna do Spooky której możesz użyć do przeniesienia częstotliwości na wodę, pigułki czy kryształy. Można w tym samym czasie dodawać właściwości radioniczne wraz z częstotliwościami wszelkich korzystnych substancji jakie umieścisz na płytce wprowadzającej (input plate). Możesz też po prostu przenosić całą tę subtelną energię bezpośredni na siebie. Nasza maszyna radioniczna z trzema pokrętłami została szybko wyprzedana, lecz następne są już w drodze. Wkrótce ukaże się też maszyna z dwunastoma pokrętłami.
 • Wkrótce będziesz w stanie używać Spooky2 jako zestawu do detoksykacji ciała poprzez stopy. Zaglądaj do nas!

Zespół Spooky nieustannie pracuje nad nowymi zastosowaniami tego potężnego system. Mamy już dalsze ekscytujące plany.

WAŻNE: Zauważ, że możesz ściągnąć sobie I zainstalować oprogramowanie Spooky2 bez konieczności fizycznego podłączenia jakiegokolwiek generatora do Twojego komputera. Oprogramowanie pracować będzie w trybie testowym z generatorami wirtualnymi. Oczywiście, nie mając fizycznych generatorów, nie odniesiesz realnych korzyści zdrowotnych, ale możesz zapoznać się z pracą oprogramowania. Każdy czerwony Channel Button (Przycisk Kanału) reprezentuje jeden (wirtualny) generator.

Choć interfejs może wydawać się złożony, jest w rzeczywistości prosty, jako że widać elementy sterujące. Zachęcamy Cię do ściągnięcia Podręcznika Użytkownika Spooky2, co pozwoli Ci zapoznać się z instrukcjami. Ściągniesz go qui – wraz z oprogramowaniem, w jednym skompresowanym pliku.

Przejdźmy do trybu zdalnego …