Generatory

Oryginalne oprogramowanie Spooky było przeznaczone do sterowania generatorem częstotliwości UDB1108S – świetna 8 MHz maszynka, pomimo jednego czy dwu małych zastrzeżeń. Od momentu opracowania oprogramowania Spooky, Zespół jest/był w stałym kontakcie z producentami generator w kwestii opracowania zasad sterowania następnego generatora częstotliwości.

Doskonały generator częstotliwości Spooky2–5M jest rezultatem tej współpracy. Oferuje on zdolność generowania nowych przebiegów sygnału (tzw. fale arbitralne), jak również inne wysoce pożądane cechy, jako, że był zaprojektowany do stosowania z oprogramowaniem Spooky2. Nowe oprogramowanie kontroluje zarówno generator UDB1108S jak i Spooky2, ale najważniejsze z jego nowych możliwości ujawniają siętylko podczas używania generatora Spooky2–5M.

Wybór jest Twój. Przejmij kontrolę.

Przejdźmy do Spooky2–XM …